Opleving horecabestedingen mei 2021 door open terrassen. (2021p5 +190%)

door | 19 juni 2021

De terrassen hebben op 28 april 2021 hun deuren weer mogen openen.
De Foodservicemonitor meet op horeca over 2021 periode5 (26 april 2021 t/m 23 mei 2021) bijna een verdubbeling van de waarde in vergelijking met een jaar eerder, de lockdown in 2020p5.

Horeca en Leisure laten in 2021 p5 een stijging zien van 194% ten opzichte van 2020 p5. Als je deze groei afzet tegen de 70% daling in 2020, dan ligt de horeca nog steeds 40% lager dan 2019.

De meetperiode valt grotendeels in een periode waarin de horeca langzaam haar deuren weer opende. Op 28 april mochten de terrassen weer open van 12.00 tot 18.00 uur, op 19 mei werden deze openingstijden verruimd naar 06.00 tot 20.00 uur.
We zijn nog lang niet op het niveau van 2019, maar periode 5 2021 geeft een positiever beeld dan periode 4 2021.
Met afhaal en bezorging is er meer bedrijvigheid dan in het begin van de eerste corona-lockdown.

Pas in de loop van juni gaat de horeca meer open en zullen ook de restaurantvoorzieningen aan een weg omhoog beginnen.

Voor bedrijfscatering is er nog weinig business. De bezetting is laag door door het aanhoudend thuiswerk-advies.
De catering in zorginstellingen is nog wel draaiend. En in onderwijs komt de catering langzaam uit de lockdown.
Catering laat in periode 5 een stijging van 63% zien, na de 57% daling in periode 5 2020. Over twee jaar bekeken is dat een daling van 30%.
Het thuiswerkadvies is nog steeds van kracht, de hogescholen en universiteiten zijn sinds 26 april weer voor iedere student 1 dag per week open. De middelbare scholen en MBO-instellingen werden op 1 maart al deels geopend en zijn inmiddels ook weer volledig geopend.