Workers and Resources Soviet Republic

In juli 2021 was ik aan het rondsnuffelen op Steam naar city-building sims, waarmee ik creatief de tijd kunt vullen in afwachting van finales van de Tour de France en de Olympische Spelen.

Mijn oog viel op de fraaie vormgeving van “Workers and Resources: Soviet Republic”.

De game is nog in ontwikkeling, maar hij is medio 2021 als speelbare pre-release aan te schaffen en er staat een gratis demo-versie klaar om kennis te maken met de city-builder.

Game info op
https://www.sovietrepublic.net/

De Demo: volledige fuctionaliteit, alleen beperking op aantal gebouwen en voertuigen

Het spelen met de demo was een aangename verrassing. Je kunt onbeperkt spelen, alleen zit er een beperking op het aantal gebouwen (60), voertuigen (35). treinen (5) en vliegtuigen (1) op de demo.

Je kunt jezelf uren vermaken met het bouwen van stadjes rond grondstofginning op kool, ijzer, olie, bauxite of uranium.

Kies een goed plek voor de mijnen, zet arbeiderswoningen in de buurt, bouw verwerkingsindustriën, en ontwikkel het stadje verder met allerlei noodzakelijk voorzieningen voor de bewoners.

Een winkelcentrum, een ziekenhuis, een school, een bioskoop, een pub, een brandweerkazerne, etc. Zorg voor bus- en treinverbindingen. Met een technsiche universiteit erbij kun je via researches extra industriën ontsluiten.

De ervaringen met de demo heb ik een maand later samengevoegd in een video.

Na ruim 700 uur fun met de demo besloot ik de volledige versie van de pre-release aan te schaffen op steam.

Met de full-game versie kun je gewoon verder op de sav’s van de demo.

Het leek me leuk mijn eerder gebouwde stadjes in een flimpje te delen met anderen.

In de 2e review video laat ik beelden zien van mijn cities gebouwd met de demo-versie.
Een vliegtuig en passagierstrein voor toeristen, entertainment in de stad, kledingfabriek en distillery op het industieterrein.
Verder laat ik een andere stad zien met de gehele keten van coal, iron, steel, oil, plastic tot Electronics.

Full-game, een eerste new game op Easy

Tijd voor het echte werk. Nu zonder de beperkingen op het aantal gebouwen, heb ik een poging gedaan om verspreid over de map verschillende industriegebieden op te zetten en met elkaar te verbinden.

Ik gebruik voorlopig nog even de Auto-build optie en veel startkapitaal (Easy-setting), zodat er tempo in de ontwikkeling zit.

In dit 3e deel van de videoreeks over en met de game “Workers & Resource Soviet Republic” ga ik op Easy met 5 prebuid Cities aan de slag.
Ik probeer elk van de dorpen te ontwikkelen met een gespecialiseerde industrie.
En veel treinverbindingen zijn nodig om de economie aan elkaar te knopen.

Crops – Alcohol
Coal – gravel -Cement – prefab panels
Crops – Fabric – Cloth
Oil -Plastic

En exporteren maar..

Terug naar Demo-sav, een werkende kerncentrale !

Boeiend was in de demo-versie het bouwen van richting kernenergie.

In deze 4e video demonstreer ik hoe je van eenvoudige Coal plant door bouwt via een Uraniummijn tot aan een Kerncentrale.
Het lukte ook met de gratis Demo op Steam.
Kies beginsetting van veel geld en autobuild, dan is het na 2 gamejaren werkend te krijgen.
Uranium – Uranium Oxide – UF6 – Nucleair Fuel.
De kerncentrale geeft veel wattage aan energie om te exporteren.

Full-game: Verder bouwen met de Kernenergie-voorziening

Nu de kerncentrale draait, kunnen we gaan bouwen op industrieën die de energie gebruiken.
Eerst een stabiele toevoer van uranium, zodat de ‘power’ niet wegvalt.
Een geschikt uranium-mijnstad gevonden. Erts gedolven, en overschot ervan geëxporteerd naar buurland.
Ook nabijgelegen olieveld ontgonnen, en ook overschot exporteren.

Vervolgens aan de rand van ons “coal-stadje” een industrie opzetten voor Plastic.
Een extra Ijzermijnstad stichten nabij de export-poort, waar we tot dan toen Kool exporteerde.
Iron + Coal = Steel. Dat levert meer op in de handel.
Dus een Steel Mill bouwen aan de rand van onze Coalcity.

Als de Staalproductie draait, en in nabijheid van Plastic-industrie ligt, is ook een fabriek voor Electronic Components mogelijk. Elect Comp. leveren veel op bij export.
Bij dit alles steeds meer spoorlijnen en extra treinen.

Verder bouwen in Workers & Resources Soviet Republic :
eigen chemicalsindustrie, toerisme, en aluminium

In het vervolg op de bouw van de eerste industrieën (coal, staal, plastic, uranium, kernenergie) was de overweging om de chemicalen niet allemaal de importeren maar een start te maken met een eigen chemo-productie. Daarvoor is echter een aantal grondstoffen nodig. Gravel, Crops, Wood en Oil.
Het lukte wel, maar het output-volume chemo is niet toereikend om onze totale behoefte te dekken. Dus import blijft.

Na alles werkend te hebben in het chemo-gebied, koos ik ervoor het nieuwe stadje uit te breiden tot een toeristenstad met bootverbindingen en attracties.
Daarna bauxite ontginnen, en een start maken met Aluminium productie.

Slot: Complete Republiek, van alle industieën en diensten iets gebouwd

Ik ben doorgegaan en heb in de verschillende uithoeken nieuwe industriewijken ontwikkeld,

De nieuwe release 0.8.5.9 (26 okt 2021) heeft een nieuw vormgegeven interface en een extra aspect “Loyaliteit” dat devaandacht vraagt.
De loyaliteit is snel in orde gemaakt met een aantal monumenten en hier en daar een Secret Police.

Ik heb zo veel mogelijk oliebronnen aangeboord, voor aanvullende energie-productie, plastics en export van olie, fuel en bitumen.
Verder in een hoek de crops-productie verhoogd en daar Fabric/Cloth, Alcohol en Meat als werkende industrie.
Met een vliegveld in elke uithoek, een aantal extra spoorlijnen en veel bussen en trucks draait het nu naar behoren.

Ik sluit de video-serie hiermee af. Ik heb geen mod’s gebruikt.

Workers and Resources Soviet Republic


De serie Nederlandstalige video’s op Youtube.


Playlist [NL] Workers & Resources Soviet Republic