Omzet 13 à 14 miljard euro in Foodservice 2021 (consumentbestedingen horeca en catering)

door | 7 februari 2022

Met de cijfers uit de 4-weekse foodservicemonitor van Foodstep is een berekening te maken naar de totale sectorwaarde van de Foodservice (horeca, catering en on-the-go).

De Foodservice Periodemonitor meet de beweging in de toeleverwaarde (inkoop van horeca en catering).
De 4-wekelijse broncijfers zijn daarbij voornamelijk de groothandelsleveringen.
Een kleiner deel van de inkoop gaat direct vanuit producent/boer of via een logistieke dienstverlener. Dat zit buiten de 4-weekse monitor cijfers.
Daarnaast is er nog een stukje inkoop bij retailers.

Van de extra toeleverstromen (direct, logistiek, retail) gaan Foodstep en FSIN  aanvullende jaarcijfers verwerken in een rekenschema voor het bepalen van de totale waardes aan Inkoop en Omzet naar sector/deelkanaal.

Projectie 1 (positief scenario): groeicijfers inkoop doortrekken naar omzetwaarde

Een eerste indicatie van de jaarbedragen kan verkregen worden door de groeicijfers uit de monitor te projecteren naar waardes.
Dan is de aanname dat de andere inkoopbronnen de groei van de grossiersinkoop in grote lijnen volgen.

Bij de meeste positieve aannames over de andere inkoopstromen en de mogelijke margeverbetering is de waarde met bijna15% gestegen en komt de totale omzet uit op 14 miljard euro.

Projectie 2 (midden scenario): lagere groei omzet dan inkoop

Zoals gezegd, aanvullende jaarbronnen over omzet en inkoop worden nog nader bestudeerd door Foodstep en FSIN.
Met de groeicijfers van de monitor is een groot deel maar niet alles afgedekt in de metingen van waardestromen in de foodservice-keten.

Gaan we uit van minder inkoopgroei in directe levering en retail-inkoop dan de 14% groei in grossiersleveringen, dan kan de totale inkoop van foodservicebedrijven lager uitvallen.
En als je dan ook rekening houdt met een stuk extra margeverlies door gemiste schaalvoordelen en voorraadbederf, dan zal de omzet nog minder zijn gegroeid.

Dan komt de totale omzet met een groei van ruim 10% uit op 13,6 miljard euro.

Projectie 3 (sombere scenario): gehele marktsegment ingestort op naar retail gegaan

]Een totale andere berekening kan komen op nog lagere omzetgroei.

Bijvoorbeeld als een stuk van de bedrijvigheid totaal veranderd is tijdens de lockdown, en dat deze niet meer als foodservice geteld mogen worden.

Dan krijg je als het ware een administratieve overboeking in de omzetbedragen van Foodservice naar Foodretail.
Bij een sombere aanname van 8 à 9 % groei komt de totale omzet op 13 miljard euro.

Foodstep Essentials en FSIN Jaarcijfers

De rekenaars van Foodstep en FSIN gaan onderweg naar hun publicaties deze en komende maand nog sleutelen om de gaten in de waarnemingen. Medio maart zullen zij met definitieve cijfers komen.

Tot die tijd houd ik het meest positieve jaarcijfer vast als uitkomst.

  • Scenario 1: 14 miljard euro.