Besmettingen eind januari 2022> 50.000. Statistiek kan het niet meer bijbenen

door | 24 januari 2022

Het aantael besmettingen loopt deze week nog verder op. Op zondag 23 en maandag 24 januari 2022 werden ruim 60.000 nieuwe positieve tests geteld. De dataset van het RIVM vermeld daarbij dat er zelf nog een onderschatting is van circa 6500 per dag, omdat de hoge aantallen meldingen vanuit de teststraten niet allemaal verwerkt konden worden.

Ondanks het grote aantal positieve tests wil het kabinet doorgaan met verdere versoepelingen van de maatregelen.

De huidige overheersende omikron-variant heeft namelijk mindere ziektesymtonen dan de eerder delta-variant. Met een lagere druk op de ziekenhuizen is het verder loslaten van de lockfdown een begrijpelijke keuze.

Geen focus meer op aantal besmettingen, wel ziekenhuisopnames volgen

Alle betrokken deskundigen en bewindslieden accepteren de aantallen van 50.000 tot 100.000 per dag, met de wetenschap dat de omikron-variant wel een hoge besmettingsgraad kent maar minder een ernstig ziektebeeld geeft. De druk op de ziekenhuizen is niet zo hard gestegen als de getelde besmettingen.

Aangezien de datasets van RIVM veranderd zijn, kan ik het tableau-dashboard met de 3 reeksen Besmettingen-Zeikenhuisopnames-Overledenen (zoals sinds november 2020 bijgehouden) niet meer verversen.

De cijfers van de ziekenhuisopnames per gemeente per dag gaan er voorlopig uit.

Daarvoor in de plaats worden de ziekenhuis- en IC-opnames per week, per leeftijdsklasse gepresenteerd.

Laatste combinatiegrafiek Besmettingen- Ziekenhuisopnames

De laatste complete gecombineerde dataset besmetttingen-ziekenhuisopnamen per dag naar gemeente is van 16 januari 2022. Toen ging de dagtelling van besmettingen boven de 36.000.

RIVM dataset 25 jan 2022:

Het lukt momenteel niet om het hoog aantal meldingen wat binnenkomt vanuit de teststraten te verwerken in het systeem van de meldingsplichtige ziekten van de GGD en het doormelden aan het RIVM. De cijfers betreffen daarom in totaal over de afgelopen 7 dagen een onderrapportage van circa 46.000 meldingen. 

Som besmettingen per week geeft aan dat de besmettingen historisch hoog zijn.
Er zijn daarbij minder nieuwe ziekhuisopnames dan bij eerste golf.